Meidän tavoite

Tärkeänä painopisteenä on naisten koulutusmahdollisuuksien edistäminen. Liiton koulutusohjelmaa toteutetaan yhteistyössä MPK:n kanssa. Sen rungon muodostaa peruskoulutuskokonaisuus, joka järjestötuntemuksen lisäksi vahvistaa osallistujan arjen turvallisuustaitoja.

Jatkokoulutuksessa on mahdollisuus syventyä oman kiinnostuksen mukaisesti tukitehtäviin, kouluttamiseen tai johtamiseen. Kursseja järjestetään mm. osana Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksia ja yhdessä Sotilaskotiliiton kanssa, joka toinen vuosi järjestettävässä SoMa-harjoituksessa. Valtakunnallinen jotostapahtuma kokoaa vuosittain toukokuussa runsaan osallistujajoukon liikkumaan maastossa ja suorittamaan rastitehtäviä pienryhmissä.

Kimpassa-liikuntakampanja innostaa paikallisyhdistyksiä toteuttamaan omalle jäsenkunnalleen sopivia liikuntatilaisuuksia.

Miksi olemme olemassa? Naisten omatoiminen varautuminen vahvistaa kokonaisturvallisuutta. Turvallisuus on sekä oikeus, että velvollisuus. Varautuminen ja ennakointi ovat tärkeä osa jokaisen kansalaisen kykyä selviytyä yllättävistä poikkeustilanteista. Miltä maailma näyttäisi jos meidän yhdistys ylittäisi kaikki tavoitteensa?

Tarkoituksena on

  • vahvistaa naisten maanpuolustustahtoa, -tietoa ja -taitoa
  • toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä
  • kouluttaa ja kannustaa naisia valmentautumaan kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin
  • osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämille kursseille, niiden suunnitte- luun ja toteutukseen
  • tehdä yhteistyötä puolustusvoimien ja eri siviiliviranomaisten kanssa
  • toimia yhteistyössä muiden maanpuolustus- ja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa
  • vahvistaa jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa.

Avointa kaikille naisille

Monipuolinen toimintamme on avointa kaikille suomalaisille naisille. Jäsenistämme suurin osa on vapaaehtoista asepalvelusta suorittamattomia naisia, mutta joukostamme löytyy kokoajan enenevässä määrin myös armeijan käyneitä naisia. Aktiivinen toimintamme tapahtuu paikallisisesti. Liittymällä oman alueesi paikallisyhdistyksen toimintaan ja maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun saat oikeuden osallistua niin oman yhdistyksen, piirin kuin liiton järjestämään monipuoliseen toimintaan.

Jäseneksi liittyminen paikalliseen yhdistykseen

Maanpuolustusnaisten toimintaan tullaan mukaan liittymällä jäseneksi paikallisyhdistykseen, jonka voi valita asuinpaikan tai vaikka työpaikan sijainnin mukaan.

Liiton nettisivuilla on jäsenhakemuskaavake, jonka täyttämällä haet helposti valitsemasi paikallisyhdistyksen jäseneksi. Hakemus ohjautuu valitsemasi yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi, josta saat myöhemmin tervetuloinfon. Voit myös ottaa yhteyttä oman alueen yhdistykseen satakunnan alueella. Jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry on itsenäinen puolueisiin sitoutumaton naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.