Tervetuloa Satakunnan alueen maanpuolustusnaisten toimintaan!

Maanpuolustusnaisten Liiton Satakunnan Piiri ry toimii satakunnan alueella toimivien jäsenyhdistysten yhdyssiteenä, neuvoa-antavana tahona ja edustaa alueen näkemystä yhteistyöryhmissä.

Satakunnan piiriin yhdistyksiä ovat:

Edistämme aluella naisten maanpuolustustahdon, arjen turvallisuuteen liittyvän tietotaidon lisäämistä sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistamista. Yhdessäoloa tapahtuu toiminnallisella tavalla mm. retket luontoon, erilaiset tapahtumat, koulutus sekä kunto ja liikunta aktiviteetit.

Koulutamme ja kannustamme naisia valmentautumaan kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin, Maanpuolustusnaisten Liiton oman kurssitarjonnan avulla mm. Arjen turvallisuus -kurssit sekä toimimalla yhdessä Lounais-Suomen MPK:n ja NVL Turun- ja Pori aluetoimijoiden kanssa.

Useat yhdistyksen maanpuolustusnaiset ovat aktiivisesti mukana NVL Turun- ja Pori alueen toiminnassa, Vapepa:n sekä Lounais-Suomen MPK:n toiminnassa, toimien kurssilaisina, kouluttajina ja kurssien johtajina. Satakunnassa on perinteet naisten vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, jäsenistömme edustaa laajaa väestöpohjaa ja kaikki vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiinnostuneet yli 16-vuotiaat naiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry

  • Perustettiin 13.11.2004, kun kaksi suurta naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevää liittoa, Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry, yhdistyivät.
  • Jäseninä ovat sen 15 piiriä ja 65 yhdistystä. Jäsenmäärä on noin 2 100.
  • Maanpuolustusnaisten Liiton aktiivinen jäsentoiminta tapahtuu piireissä ja paikallisissa yhdistyksissä.

Liiton tarkoituksena on:

  • Toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä
  • Naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen
  • Kokonaismaanpuolustuksen edistäminen
  • Kouluttaa ja kannustaa naisia valmentautumaan kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin
  • Osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämille kursseille, niiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen
  • Yhteistoiminta puolustusvoimien ja eri siviiliviranomaisten kanssa
  • Yhteistyö muiden maanpuolustus- ja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa

Liiton arvoiksi on kiteytetty:
Isänmaan rakkaus – Yhdessä ilolla – Osaava toimija

Yhteistyössä alueella:
Teemme yhteistyötä muiden Satakunnan alueella toimivien maanpuolustukseen sekä kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa. Veteraanityö sekä veteraani- ja lotta perinteen vaaliminen ja välittäminen tuleville sukupolville on meille kunnia asia.

Vaikuttaminen jäsenjärjestöissä ja teemme yhteistyötä: